АСЕП

НПО

Използвани технологии

  • Content Management System
  • HTML/CSS (mobile friendly)
  • JavaScript/JQuery
Към уеб сайта

АСЕП е сдружение, регистрирано по Закона за юиридическите лица с нестопанска цел през 2014г., чиято дейност е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар. Техният уебсайт има динамично съдържание, което означава, че има административен панел, който им позволява да променят съдържанието на страниците, както и да обновяват новините си.

Предишен Следващ