Примерна техническа спецификация за персонализирана уеб платформа

Насоки за попълване: Този документ е примерна техническа спецификация за нешаблонна платформа, която Вие (клиентът) попълвате. Полетата са примерни и може…

Прочети повече

Какво е техническа спецификация и кога Ви трябва?

Техническата спецификация (техническо задание) в общия случай се използва, за да предаде подробна информация от клиента към фирмата изпълнител относно…

Прочети повече