Примерна техническа спецификация за персонализирана уеб платформа

Насоки за попълване: Този документ е примерна техническа спецификация за нешаблонна платформа, която Вие (клиентът) попълвате. Полетата са примерни и може…

Прочети повече