Уебинки

Информационни технологии

Използвани технологии

  • Content Management System
  • HTML/CSS

Порталът Уебинки е проект на Фондация „Технологично общество“ и има за основна цел да образова и повишава общата култура на гражданското общество в областта на информационните технологии, използвайки иновативни методи.

Предишен Следващ