Get in the Ring

Entrepreneurship contest

Technologies used

  • PHP Framework
  • MySQL
  • HTML/CSS (mobile friendly)
  • JavaScript/JQuery
  • Ajax
To website

Get in the ring e най-голямата инвестиционна битка по време на Глобалната предприемаческа седмица. Сайтът им репрезентира цяла източна Европа и освен информационна част има и административен панел.

Previous Next