TimeToFind

Property platform

Technologies used

  • PHP Framework
  • MySQL
  • HTML/CSS
  • JavaScript/JQuery
  • Ajax
To website

TimeToFind е иновативна онлайн платформа за свързване по един нов начин на купувачи, продавачи, наематели, наемодатели и посредници на пазара на недвижими имоти в България.

Previous Next