Дигитален маркетинг – дефиниция

Понятието дигитален маркетинг стана много популярно последно време сред фирмите. За да поставим някакъв вид дефиниция ще кажем, че дигитален маркетинг е просто маркетинг, реализиращ се в дигиталното пространство. А за да обясним по-обширно ще кажем, че това е новоразвитият маркетинг, който се налага покрай развитието на дигиталните технологии или начините, по които хората и фирмите предлагат или информират за услугите/продуктите си в цифров формат.

Има множество информация в интернет, която обяснява какво е дигитален маркетинг, историята му и видовете му много подробно, за това няма да навлизаме в детайли, а само ще споменем няколко примера.

Примери

  • Някой потребител търси нещо в някой уебсайт;
  • Блогър публикува статия, снимки или видео клипове в блога си;
  • Банката Ви изпрати съобщение за новия кредит, който предлага.