Примерна техническа спецификация за персонализирана уеб платформа

Насоки за попълване: Този документ е примерна техническа спецификация за нешаблонна платформа, която Вие (клиентът) попълвате. Полетата са примерни и може да попълните всички, само някои от тях или да добавите и свои собствени. Не е толкова важно да използвате точните технически термини. Важното е документът да е логически свързан, достатъчно описателен и да даде ясна представа на фирмата изпълнител на проекта, така че тя да може да даде оценка за времето и цената за реализирането му.

1. Име и кратко описание на проекта

Напишете името и кратно описание на проекта.

Например:

Проектът ще се казва – Evinat и ще представлява социална мрежа, която събира млади предприемачи на едно място, за да споделят своите идеи за стартиращ бизнес. Тези идеи ще се обменят под формата на публикации, чатове, дискусии и страници.

2. Тип потребители

Отговорете на въпроса какъв тип потребители искате да имате.

Например:

 • Администратор
 • Обикновен потребител
 • Партньор

Избройте функциите и нивата на достъп, които искате всеки тип потребител да има.

Например:

 • Администраторът да може да одобрява/блокира регистрации.
 • Потребителят да може да попълва личните си данни.
 • Партньорът да има само достъп до базова информация на потребителите.

3. Вход, регистрация и изход

Опишете как искате да се реализира входа и регистрацията.

Например:

Потребителят може да се регистрира/влиза в системата по два начина:

 • Директно чрез фейсбук профила си
 • Чрез свой email адрес, на който при регистрация да се изпраща потвърдителен email, и парола
 • Потребителят трябва да потвърди, че е прочел и е съгласен с общите условия на сайта

Поради съображения за сигурност, след определен период на неизползване на приложението потребителят да трябва да влезе отново в системата със своите данни.

Да има опция забравена парола, която функционира…….…………………………………

След вход потребителят да може да вижда………………..…………………………………

4. Основна функционалност (основна идея)

Опишете каква е основната функционалност (основната идея) на платформата. Бъдете максимално описателни. Разделете различните функционалности на модули и опишете тези модули като представите кратко описание, как си представяте да изглеждат, каква връзка имат помежду си, каква ще е връзката на администратора с тях, до каква степен и каква ще е автоматизацията на всеки от модулите и какви постоянни елементи ще съдържа модула. Ако идеята Ви е по-комплексна може да добавите и друг вид описание или да раздробите посочения. Може да прикачите снимки към отделните модули, ако имате идея за визията.

Модул 1: Основна стена

Описание Изглед Връзка с други модули
Приложението трябва да има една главна стена, на която ще се показват всичките публикации на потребителите. Тези публикации може да са от тип изображение, видео клип, текст, линк.

 

Екранът ще се разделя на три главни части: ляво 20%, среда 60%, дясно 20%

От лявата страна на стената ще стоят рекламите от партньорите. В средата ще са публикациите на всички потребители.

В дясната част ще се появяват новини от външни сайтове.

Модул 1 ще взема данните за публикации от Модул 3 Профил на потребителя. Модул1 ще взема и рекламите от Модул 2 Профил на партньорите, като ще ги показва по дадени критерии описани по-подробно в Модул 2.

Модул 1 ще взема RSS данни от външен новинарски сайт описани по-подробно в Модул 4.

Функция на администратора Автоматизация на модула Постоянни елементи на модула
Администраторът ще може да премахва публикации на потребители, ако те са с неприлично или неподходящо съдържание. Той ще одобрява първоначалното появяване на рекламите след като е получено плащането от страна на партньора. Публикациите на потребителите ще се актуализират на момента без нужда от одобрение. Рекламите на партньорите ще се показват и скриват спрямо плана, за който са си платили.

Новините ще се издърпват от новинарския сайт автоматично без одобрение на администратор.

В изгледа на модула в най-долната част (footer) ще стоят линк към общите условия на сайта, логото на проекта, малка контактна форма за връзка с администратора, както и email адреса administrator@evinat.com.

 


……………………………………………..……………………………………………

……………………………………………..……………………………………………

Модул 20:……………………………………………..……………………………………………

5. Дизайн и лого

Опишете от кого ще се изработи дизайнът и логото.

Например: Логото е подготвено предварително. Дизайнът ще се извърши от фирмата, която ще изгради програмно сайта. Ако фирмата не може да предложи дизайн, ще се потърси външна дизайнерска фирма, която да изработи и предостави дизайна под формата на готов код, а не изображения.

6. Интегриране/Вграждане на онлайн разплащане

Опишете видовете онлайн разплащане, които искате да предлагате на сайта Ви.

Например:

Платформата ще предлага следните видове разплащане:

 • Банков превод
 • Чрез PayPal
 • Чрез кредитна/дебитна карта
 • Чрез EPay

NB! За Ваша информация – за вграждане на онлайн разплащане трябва да се свържете с конкретния доставчик и да подпишете договор. Чак след подписването на договора те дават достъп и се започва интеграцията. Ако имате кратък срок е добре да подпишете договора с доставчика преди да сте започнали с изграждането на сайта, за да сте сигурни, че няма да има забавяне от Ваша страна.

7. SEO

Опишете начина на провеждане на SEO кампанията Ви.

Например:

SEO кампанията ще се проведе от външна фирма изпълнител, като тя ще се грижи за популяризирането на сайта в Google чрез първоначалното му индексиране, популяризиране в социалните мрежи и on-site SEO.

8. Google analytics

Например:

Към платформата ще се свърже маркетинговия инструмент Google Analytics, чрез който ще се проследява трафика и поведението на сайта.

9. Езици на платформата

Опишете на колко езика искате да е платформата, кои ще са те и как ще се задават на потребителя.

Например:

Платформата ще е на два основни езика – български и английски език. При регистрация потребителят сам ще избира кой е предпочитаният за него език, като ще може от настройките на профила си по всяко време да промени избора си.

10. Създаване на email акаунти с домейна на проекта

Опишете какви email акаунти искате да се създадат към домейна на проекта.

Например:

Към избрания домейн www.evinat.com ще се създадат два email адреса, които ще служат за контакт с администраторите.

office@evinat.com

administrator@evinat.com

11. Свързване със социалните мрежи

Опишете с кои социални мрежи искате да се свърже платформата и по какъв начин.

Например:

Платформата ще се свърже единствено с facebook, като основната връзка ще е възможността на потребител при вход да влезе със своя facebook акаунт, вместо да създава нов към тази платформа.

12. Бюлетин

Напишете дали желаете да събирате email листа и по какъв начин да се реализира тя.

Например:

Желая да се събира email листа за търговски съобщения и промяна в общите условия, като за управлението на бюлетина ще се използва платформата Mailchimp.

13. Общи условия

Всеки сайт, който събира лични данни трябва да има зад себе си юридическо лице, което е регистрирано като “Администратор на лични данни” и да предостави на потребителя общи условия. Опишете какво трябва да представлява страницата за общи условия на платформата.

Например:

Страницата ще представлява обикновен текст с възможност за номериране и булети (numbering and bulleting). Тя ще може да се редактира от администратора по всяко време.

14. Помощ

Опишете дали желаете да оказвате помощ на потребителите и под каква форма.

Например:

Платформата ще има Модул за често задавани въпроси, които ще се попълват и допълват от администратора. Ако някой от въпросите не отговори на потребителя, под списъка с въпроси ще има контактна форма, която ще взема данните на потребителя и ще го задължава да попълва полетата “Относно” и “Описание на въпроса” и след това ще изпраща автоматичен email на administrator@evinat.com. След натискането на бутона “Изпрати”, потребителят трябва да получи съобщение на същия екран, че съобщението му е прието веднага и ще бъде обработено в най-скоро време.

15. Страница 404

Опишете дали искате платформата да има страница за грешка 404 и какво да представлява тя.

Например:

Платформата ще има страница за грешка 404 – невалиден адрес. Съдържанието и ще е текстово като примерен текст ще е : “Страницата, която се опитвате да достъпите не съществува.” и бутон с линк “Към главната страница”.

16. Домейн

Напишете дали имате избран и/или закупен домейн.

Например:

Проектът вече има закупен домейн – www.evinat.com .

17. Хостинг

Напишете дали имате закупен хостинг или Ваш сървър.

Например:

Проектът няма нито закупен хостинг, нито сървър на който да се качи. Хостингът ще се предостави от фирмата изпълнител.

18. Срок за предоставяне на информацията от страна на клиента

За цялостното изграждане на даден уеб сайт/платформа е нужно клиентът (Вие) да предоставите дадена информация на изпълнителя, за да може той да я вгради в платформата. Нужно е тя да бъде предоставена предварително, за да знае изпълнителят как да структурира кода си.

Например:

 • Точната техническа спецификация ще се изпрати 5 работни дни преди сключването на договора с изпълнителя, за да може тя да бъде включена като неразделна част от него.
 • Снимковите и видео материали, както и *.pdf документите ще се предоставят на изпълнителя 3 работни дни след сключването на договора с него, като към тях се добави малък текстови файл, който описва кой файл за къде е предназначен.
 • Данните за достъп до тестовия акаунт на PayPal ще бъдат предоставени до 5 работни дни след сключването на договора с изпълнителя.
 • Преводите за различните езици (менюта, бутони, етикети) ще се изпратят 7 работни дни след сключването на договора с изпълнителя.
 • Текстът за страницата общи условия ще бъде изпратен след консултация с адвокат, но не и по-късно от 10 работни дни преди крайния срок за завършване на проекта даден от изпълнителя.

19. Желан срок за пускане

Напишете кога искате да започне да функционира официално платформата Ви. Този срок може да НЕ бъде спазен от изпълнителя при изготвяне на офертата му, но поне ще му даде представа за Вашите намерения и може да ангажира повече хора в екипа си.

Например:

Желана дата за официалното стартиране на платформата с реални потребители: 17.01.2018 г.

20. Поддръжка

Ако имате мултифункционална платформа и никакви умения в програмирането, най-вероятно ще имате нужда от поддръжка от фирмата изпълнител. Опишете какво искате да се включва като поддръжка за платформата.

Например:

Фирмата изпълнител ще извършва следната поддръжка на сайта:

 • Ежемесечен back-up на файловете и базата данни.
 • Поддържането на домейна и хостинга.
 • Промени по кода – до 6 работни часа на месец.
 • Подновяване на компонентите на платформата при наличие на нова версия.

21. Бюджет

Дори да нямате точна представа колко би струвало изработката на Вашата идея, можете да дадете ориентир с какви средства разполагате или поне диапазон на цифри, които бихте могли да намерите и вложите.

Например:

Бюджетът, с които разполага проектът за реализирането си е 10 000.00 BGN – 14 000.00 BGN с ДДС.