SSL сертификат – дефиниция и защо е важен за сайта Ви?

SSL е съкращение от Secure Socket Layer, което се превежда на български език като слой със защитени сокети. Това е протокол, който подсигурява защитена връзка между даден сървър (където се намира Вашият уеб сайт) и Вашият браузър (Chrome, Firefox и т.н.).  Чрез него се защитава обмена на информация и се предотвратява прихващането ѝ от неоторизирани лица или програми.

SSL сертификатите обикновено се предлагат като абонаментна услуга. Те най-често се използват от онлайн институции, които оперират с много важни лични данни и финансови средства. Но напоследък много от сайтовете започнаха да го използват, за да гарантират сигурност на потребителите си.

Ако Вашият сайт оперира с важна информация, която има нужда от голяма сигурност, за да не стане достъпна на трети страни, то е добре да имате такъв сертификат.

Освен за сигурността на данните, ползата от SSL сертификат на сайта Ви е, че присъствието на такъв сертификат е един от факторите при оптимизирането на сайта Ви за търсачките. Тоест търсачките вземат предвид наличието на SSL като фактор за приоритет.

Има портали, които рейтинговат колко сигурен е един сайт. Тези портали понякога дават много нисък рейтинг на сайтовете с български IP адреси, т.к. считат, че много от онлайн измамите произтичат от този географски район. Но, ако разполагате с такъв сертификат, те би следвало да Ви дадат по-добър рейтинг. Това е нужно, ако основните Ви таргет клиенти се намират извън България и искат да се подсигурят обмена на информация като проверят преди това сигурността на сайта Ви.

Примери за сайтове, които използват SSL сертификати:

  • Банки
  • Системи за онлайн разплащане
  • Email платформи
  • Търсачки

Как да разпозная кой сайт има SSL сертификат?

Лесно може да се разпознае дали един сайт има SSL сертификат. Просто трябва да насочите вниманието си към адреса на сайта. Стандартно адресите на сайтовете започват с http://, но тези със SSL сертификат започват с https://. Този надпис е оцветен в зелено и пред него се показва иконка на заключен катинар.