Бързи клавишни комбинации (второ ниво)

Представяме Ви няколко бързи клавишни комбинации, които изискват само използването на бутоните от клавиатурата и които освен да Ви спестят време да търсите мишката ще Ви накарат да изглеждате като по-добри компютърни специалисти. За различните операционни системи командите също за различни. Представяме Ви за Windows и Mac OS X.

Windows клавиш   => отваря или затваря Старт менюто

Windows клавиш   + D => Показва работния плот (Desktop)

Windows клавиш   + E => Отваря „Компютър“

Windows клавиш   + F => Отваря прозорец за търсене на папка или файл

Задържане на Windows клавиш   + натискане на Tab няколко пъти => Прехвърля между отворените приложения с помощта на Aero Flip 3D.

Windows клавиш   + стрелка надолу => Намалявате отворения прозорец

Windows клавиш   + стрелка нагоре => Увеличавате отворения прозорец

Cmd + F => Отваря прозорец за търсене на папка или файл

Cmd + G => Намира следващия елемент на търсенето от преди (използва се след Cmd+F)

Cmd + M =>Минимизира отворения прозорец

Cmd + N => Отваря нов документ или прозорец

Cmd + O => Отваря текущия документ

Cmd + P => Принтира текущия документ

Cmd + Q => Затваря текущото приложение