Бързи клавишни комбинации (Начално ниво)

Представяме Ви няколко бързи клавишни комбинации, които изискват само използването на бутоните от клавиатурата и които освен да Ви спестят време да търсите мишката ще Ви накарат да изглеждате като по-добри компютърни специалисти. За различните операционни системи командите също за различни. Представяме Ви за Windows и Mac OS X.

Ctrl + C => Копиране

Ctrl + A => Избиране на всичко

Ctrl + X => Изрязване

Ctrl + V=> Поставяне

Alt + Tab => Смяна между отворените прозорци

Ctrl + S => Запис на файл

F2 => Преименуване на файл

Fn + Prt Sc => Запис/Копиране на екрана в изображение (зависи от компютъра)

Браузване

Ctrl + T => Нов таб

Ctrl + Tab => Смяна между отворените табове

Ctrl + Shift + T => Отваря последния затворен таб

Ctrl + N => Нов прозорец

Ctrl + Shift + N => Нов инкогнито прозорец (Chrome)

Ctrl + Shift + P => Нов инкогнито прозорец (Firefox)

F5 => Опресняване

Cmd + C => Копиране

Cmd + A => Избиране на всичко

Cmd + V=> Поставяне

Cmd + Alt + V => Поставяне с изрязване

Cmd + Tab => Смяна между отворените прозорци

Cmd + S => Запис на файл

Enter => Преименуване на файл

Cmd + Shift + 3 => Запис на целия екран в изображение

Cmd + Shift + 4=> Запис на част от екрана в изображение

Браузване

Cmd + T => Нов таб

Ctrl + Tab => Смяна между отворените табове

Cmd + Shift + T => Отваря последния затворен таб

Cmd + N => Нов прозорец

Cmd + Shift + N => Нов инкогнито прозорец (Chrome)

Cmd + Shift + P => Нов инкогнито прозорец (Firefox)

Cmd + R => Опресняване