Подобряване на скоростта на сайта с Google Page Speed?

Един от чудесните инструменти, които Google предлагат е Page Speed Insights, които помага за подобряване на скоростта на сайта.

Процедира се по следния начин:

  1. Влизате на адреса на инструмента.
  2. Вписвате адреса на Вашия сайт или на сайта, който искате да подобрите.
  3. За няколко секунди Google инструментът прави тест на този сайт.
  4. След успешното провеждане на теста, инструментът показва резултатите под формата на препоръки.
  5. Следвате препоръките и повишавате скоростта на зареждане на сайта.

Повече за инструмента

Инструментът съществува и на български език. Той работи за всеки реално съществуващ сайт, така че можете и сами да опитате как се работи с него. Терминологията за нетехнически грамотен човек може да е непозната, но поне ще разберете какъв резултат дава и ще знаете дали имате нужда от промяна и оптимизация.

Обърнете внимание, че резултатът е в скалата до 100, като 0 е най-лошият резултат, а 100 е перфектният резултат. Той също така се изкарва в два таба – един за мобилни устройства и един за настолни компютри. Ако нямате мобилна версия на сайта или responsive дизайн, вероятно е да имате лош резултат в таба „мобилни устройства“.

Има три цвята – зелен, оранжев и червен. Както и при повечето случаи, зелен означава, че съответното показание е с добър резултат. Оранжевото означава, че е препоръчително да се обмисли поправка. А червеният цвят означава, че нещо задължително трябва да се оправи. Не би следвало да имате червени показатели за сайта Ви.

Имайте предвид, че трудно бихте достигнали резултат от 100, особено при сайтове, които поддържат постоянно динамично съдържание, с много снимки и клипове. Също така използваният дизайн или тема, по даден начин систематизирани не позволяват оправянето на някои от показателите. За много от промените най-вероятно ще имате нужда от допълнителна професионална помощ, т.к. те не могат да се оправят от административния панел на сайта.

Оптималната Ви цел трябва да е да достигнете до зеления сектор на скоростта, но т.к. повечето сайтове са в червения сектор, временно може да се задоволите и да прескочите към оранжевия, а в последствие и към зеления.

Ако имате нужда от допълнителна помощ или разяснения за подобряване на скоростта на Вашия сайт – свържете се с нас.