Какво е техническа спецификация и кога Ви трябва?

Техническата спецификация (техническо задание) в общия случай се използва, за да предаде подробна информация от клиента към фирмата изпълнител относно точните параметри за изпълнение да даден проект. Тя може да е синоним на „задание“. На обикновен език можем да кажем, че техническата спецификация е описание на това какво искате Вие като клиент да бъде изработено от изпълнителя. Самият термин звучи плашещо, но всъщност, когато знаете какво искате, тя не е нищо повече от Вашите идеи разписани на дигитален носител или хартия.

Техническата спецификация няма някаква задължителна структура. Но е важно тя да представи точно какво искате така, че то да бъде разбрано и осъществено от отсрещната страна. Няма нужда да проучвате нашироко и използвате технически термини – важното е това, което сте описали да се разбира с един прочит.

Техническа спецификация Ви е нужна при повечето проекти. Но нека да разгледаме сега случаите с техническа спецификация за изработването на корпоративен сайт или персонализирана платформа.

Най-често клиентът се интересува колко ще му струва изработката на даден уеб сайт и/или платформа и времето, за което ще се изработи. За корпоративните сайтове, които имат само информативни страници с текст и снимки – това от 10 минутен разговор може да се определи сравнително лесно в повечето случаи.

Но какво става, когато имате някаква идея за сложен сайт с различни функционалности за потребителите? Цената му се образува от няколко фактора като един от основните е времето, нужно за изработката на платформата и сложността на технологиите, които ще се използват. За да може да се изчисли времето без да Ви се даде просто някаква цена (която може да не се спази) на фирмата изпълнител й трябва почти готов разписан проект.  За тази цел Вие трябва писмено да отговорите на някои базови въпроси като например:

– Каква ще е основната функционалност?

– Какви ще са допълнителните функционалности?

– Ще има ли интегриране на онлайн разплащане и кои ще са начините за разплащане?

– Колко на брой и на какви видове езици ще се преведе платформата?

– Какво да управлява административният панел?

– Как да се ангажират потребителите. С какво ще се регистрират, какви известия ще им се изпращат? Как ще им се представя информацията във платформата?

– Ще има ли интеграции с външни приложения (API)?

– Ще има ли търсачка? По какви критерии ще се филтрират резултатите?

– Каква посещаемост прогнозирате? (от това зависи къде и на какво ще се хоства сайта)

– Какво разбирате под поддръжка? Само строго техническа или и нещо друго?

– По какъв начин ще се свърже сайта със социалните мрежи?

Изброените по-горе въпроси са просто примерни и базови. Но има и много допълнителни, на които трябва да се отговори за да се направи точна оценка на проекта Ви.

Техническа спецификация

Разписано примерно техническо задание.