Поддръжка на уеб сайт – какво представлява?

Работата по поддръжка на уеб сайт има няколко аспекта. Нека първо разгледаме какъв тип дейности се считат за поддръжка:

Поддържане съдържанието на сайта

Вие имате малък онлайн магазин или информативен уеб сайт. Не искате да наемете човек, който да поддържа съдържанието на сайта. В този случай този вид дейност е чудесна възможност за Вас. Процесът е много опростен. Изпращате желаното съдържание (продукти, снимки, текстове, описания и т.н.) на фирмата изпълнител и те ги качват на сайта Ви.

Дописване и оптимизиране на кода и файловете

Вие все още избистряте концепцията на сайта Ви. Постоянно правите някакви промени, но искате той да функционира. В този слузай този тип дейност е за Вас. При този вид дейност постоянно има комуникация между клиента и изпълнителя и много динамично се променя структурата, както и съдържанието на сайта.

Добавяне на допълнителна защита

При някои бизнеси и институции, сигурността е от изключително важно значение. Най-вече това важи за банкови институции и бизнеси, които се занимават с много деликатна и лична информация. За това техните уеб сайтове имат нужда от допълнителна защита. Този вид дейност предлага предоставянето на сет от мерки за сигурност, които се доразвиват и усъвършенстват.

Мониторинг за правилното функциониране

Това е стандартна дейност за повечето поддръжки. Дори и привидно да изглежда, че един сайт функционира правилно, всъщност кодът може да не работи по начинът, по който ни се иска. За това има дейност, която следи дали всичките функционалности на сайта са в изправност.

Създаването на резервни копия на файловете и базата данни (back-ups)

Както знаете уеб сайтовете са изградени от множество файлове, които се съхраняват на даден сървър. Препоръчително е периодично да се създават резервни копия на файловете и на базата данни в случай че нещо се случи тях. Примери могат да бъдат повреди на сървъра, хакване на сайта или пропуск да се заплатят хостинг услугите си на време и те бъдат изтрити.

Заплащане за домейн и хостинг

Всеки уеб сайт има нужда от домейн (име, напр. www.еvinat.com) и хостинг (физическо място, където да се съхраняват файловете на уеб сайта). Те се предоставят като годишни услуги от други компании. Това означава, че ежегодно трябва да заплащате тези услуги, за да се запази и поддържа Вашият сайт.

Поддръжката може да бъде разделена на 3 типа според ангажираността – инцидентна, периодична или смесена. Инцидентната поддръжка се случва еднократно при поискване от страна на клиента. Периодичната, може да е ежемесечна или ежеседмична. При нея се комбинира изпращане на органичен брой задания от клиента и автоматизирани и полуавтоматизирани процеси изпълняващи се от фирмата изпълнител без напомняне от страна на клиента. Смесената поддръжка от своя страна е комбинация от инцидентната и периодичната. Когато клиентът инцидентно желае да се извършат повече дейности от договорените по периодичната поддръжка, фирмите предлагат възможността да се доплати за конкретния случай като вид инцидентна поддръжка.

Имайте предвид, че периодичната поддръжка при повечето фирми Ви гарантира, че Вие ще сте приоритет при изпълнението на задачите пред тези, които поискват инцидентна поддръжка.

Цената за поддръжката на един уеб сайт зависи от вида на извършваната дейност. Тя също зависи и от договорката между възложителя и изпълнителя. Ако имате по-голям портал, който бива подложен на постоянни атаки от нарушители, с много файлове, с голяма база от данни бихте заплащали повече за поддръжка, отколкото един чисто информативен уеб сайт с една контактна форма.

Свържете се с нас за повече информация или ако искате консултация за това от какъв тип поддръжка се нуждаете.